Operational Risk management wordt ook op basis van detachering gebracht, maar ook als fixed price & time product.

Operational Risk Management

Jaren terug heeft Shell maanden lang in het nieuws gestaan naar aanleiding van problemen rond het olie laadstation Brent Spar. Noem je de datum 11 september dan denkt iedereen aan de terroristen actie waar zo velen de dood bij vonden. Onverwachte gebeurtenissen die door niemand serieus voorzien waren. Iedere organisatie heeft in het dagelijkse werk te maken met operationele problemen. Die problemen ontstaan omdat er volgens procedures gewerkt moet worden die in de praktijk, om wat voor reden dan ook , niet op de bedoelde wijze gevolgd worden. Of door veranderende omstandigheden andere resultaten hebben. Gelukkig vallen de gevolgen vaak mee. Echter, niemand moet denken aan situaties als Shell, Twin Towers of de Nick Leeson affaire. Daarnaast brengen operationele risico's die werkelijkheid worden vaak behoorlijk

 

wat indirecte en verborgen kosten met zich mee. Kosten die met de juiste aandacht vermindert kunnen worden.

Het bedrijfsleven is zich bewust dat wanner je operationele risico’s wilt verminderen dat daar wel wat voor gedaan moet worden. De term Operational Risk Management (ORM) is de naam waaronder dit plaats vindt en staat voor:

"Het managen van risico’s van (in)directe kosten veroorzaakt door inadequate en/of falende interne processen, mensen en systemen, of door externe oorzaken."

Programma’s die zich met behulp van ORM richten op de risico’s binnen operationele processen en deze vervolgens beter beheersbaar te maken. In de financiële wereld is dit nog sterker het geval door de enorme beweging veroorzaakt door de Basel Committee dat onder de naam Basel II met nieuwe regulering op dit vlak gekomen is. Omdat binnen veel ondernemingen

 

 

 

onvoldoende ORM capaciteit bestaat is er een sterke vraag naar ORM diensten. AJV Products & Solutions heeft deze vraag onderkend en een praktische workshop ontwikkelt. De workshop richt zich op het identificeren van operationele risico’s en vervolgens op het ontwikkelen van beheersende maatregelen. Als laatste wordt de uitvoering van de maatregelen gevolgd. Met name dit laatste is van groot belang omdat het in de praktijk moeilijk is de maatregelen daadwerkelijk uit voeren en te verankeren in de organisatie.

De workshops en vervolgsessies worden in een aantal van tevoren overeen te komen dagdelen, in nauw overleg met het management, gerealiseerd. ORM-consultancy kan ook op basis van detachering plaats vinden. Heeft bovenstaande u interesse gewekt dan kunt u via de de menukeuzes dieper op de materie ingaan. Heeft u liever direct contact dan kan dat via contact.